РУС ҚАЗ ENG

Маңызды күндер:

2017 жылдың 10 сәуіріне дейін
— қатысушылардың тіркелуі
2017 жылдың 10 сәуіріне дейін
— баяндама мәтінін ұсыну
2017 жылдың 3 мамыры
— келу күні
2017 жылдың 3,4 мамыры
— қатысушылардың тіркелуі
2017 жылдың 6 мамыры
— конференцияның жабылуы

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КОМИТЕТ

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ректоры, проф. Е.Б. Сыдыков– төраға;
ҚР ҰҒА академигі М. Өтелбаев (Қазақстан) – тең төраға;;
ҚР ҰҒА академигі Т.Ш. Кальменов (Қазақстан) – тең төраға;;
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің құрметті профессоры L.-E. Persson (Швеция) – тең төраға;;
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің құрметті профессоры В.И. Буренков – тең төраға;;
проф. А. Азамов (Өзбекстан), Өзбекстан ҒА академигі Ш.А. Алимов (Өзбекстан), проф. Л.А. Алексеева (Қазақстан), ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі Б.С. Байжанов (Қазақстан), Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің құрметті проф. H. Begehr (Германия), РҒА корреспондент мүшесі О.В. Бесов (Ресей), проф. М.А. Бектемесов (Қазақстан), ҚР ҰҒА академигі Н.К. Блиев (Қазақстан), проф. Н.А. Боқаев (Қазақстан), проф. М.Л. Гольдман (Ресей), проф. А. Gogatishvili (Чехия), Әзірбайжан ҰҒА корреспондент мүшесі, проф. V.S. Guliyev (Әзірбайжан), проф. М.Т. Дженалиев (Қазақстан), проф. Д.С.Джумабаев (Қазақстан), ҚР ҰҒА академигі Б.Т. Жұмагұлов (Қазақстан), проф. А. Hasanoglu (Түркия), проф. Х.К. Ишкин (Ресей), проф. А.Н. Карапетянц (Ресей), РҒА корреспондент мүшесі С.И. Кабанихин (Ресей), проф. Г.А. Калябин (Ресей), ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі М.Н. Калимолдаев (Қазақстан), проф. Б.Е. Кангужин (Қазақстан) проф. К.К. Кенжебаев (Қазақстан), проф. Л.К. Кусаинова (Қазақстан), проф. В.М. Кокилашвили (Грузия), проф. A. Kufner (Чехия), проф. P.D. Lamberti (Италия), проф. M. Lanza de Crictoforis (Италия), проф. L. Maligranda (Швеция), проф. А.Н. Месхи (Грузия), проф. Қ.Т. Мынбаев, проф. М.Б. Муратбеков (Қазақстан), проф. Е.Д. Нұрсұлтанов (Қазақстан), проф. М.Д. Рамазанов (Ресей), проф. М. Ruzhansky (Ұлыбритания), проф. К.Н. Оспанов (Қазақстан), проф. I.N. Parasidis (Греция), проф. J. Pečharić (Хорватия), проф. L. Pick (Чехия), проф. Д.В. Прохоров (Ресей), РҒА корреспондент мүшесі В.Д. Степанов (Ресей), проф. G. Sinnamon (Канада); проф. H.-J. Schmeisser, (Германия), ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі М.А. Садыбеков (Қазақстан), Өзбекстан ҰҒА академигі А.С. Садуллаев (Өзбекстан), проф. C.Г. Самко (Ресей), проф. Ж.А. Сартабанов (Қазақстан), проф. А.М. Сарсенби (Қазақстан), проф. Е.С. Смаилов (Қазақстан), проф. А.П. Солдатов (Ресей), проф. Я.Т. Султанаев (Ресей), РҒА академигі И.A. Тайманов (Ресей), проф. С.Ю. Тихонов (Испания), проф. М.И. Тлеубергенов (Қазақстан), ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі У.У. Өмірбаев (Қазақстан), проф. A. Zafer (Түркия), проф. В. Ziсkel (Германия), проф. А.А. Шкаликов (Ресей), ҚР ҰҒА академигі С.Н. Харин (Қазақстан), проф. З.Ю. Фазуллин (Ресей).

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ

  Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің оқу ісі жөніндегі проректоры А.А. Молдажанова – төраға;;
  ММФ-нің деканы, проф. Н.Ж. Джайчибеков – төраға орынбасары;
  проф. Қ.Н. Оспанов – төраға орынбасары;
  ІМ кафедрасының меңгерушісі Б.С. Қошкарова - төраға орынбасары;
  проф. А.Т. Асанова, проф. А.М. Ахтямов (Ресей), ММФ-нің декан орынбасары С.К. Бургумбаева; ЖМ кафедрасының меңгерушісі, проф. Н.А. Бокаев, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі Б.Ш. Кулпешов, проф. Л.К. Кусаинова, проф. М.Б. Мұратбеков, проф. R.C. Mustafayev (Түркия), проф. Е.Д. Нұрсұлтанов, проф. М.И. Рамазанов, проф. С.С Сагинтаева, проф. А.М. Сарсенби, проф. Е.П. Ушакова (Ресей), А. Ибатов, М. Алдай, А.М. Абылаева, З.Т. Абдикаликова, Р.Д. Ахметкалиева, А.А. Джумабаева, А.С. Искакова, А.А. Калыбай, А.Н. Копежанова, К.Р. Мырзатаева, Б.С. Нуримов, М.А. Омирбек, Д. Сураган.
  Жауапты хатшы – А.М. Темирханова
  Хатшылар алқасы: Р.Д. Ахметкалиева, А.А. Джумабаева, А. Ескермесұлы, Д. Қаратаева, А.Н. Копежанова, А.Б. Муканов, Б.С. Нуримов, С.Е. Рахимова, Ж.А. Таспаганбетова, С. Шаймардан.